Raport "Zjawisko dziadurzenia z perpektywy osób starszych"

Publikujemy raport "Zjawisko dziadurzenia z perspektywy osób starszych", który powstał w ramach projektu badawczego realizowaneg w projekcie "Twoje słowa. Moja Godność".

Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca problemem komunikacji protekcjonalnej z osobami starszymi zajmuje się od 2019 roku. W 2020 roku rozpoczęliśmy pierwszy w Polsce, pilotażowy projekt edukacyjny przeciwdziałania zjawisku dziadurzenia. Spotykaliśmy się z różnymi reakcjami, ale większość naszych rozmówców z młodszych pokoleń próbowała zjawisko dziadurzenia bagatelizować twierdząc, że to „wydumany problem” albo, że jest to jakiś nowy przejaw ideologicznie motywowanej „poprawności językowej”.

Publikujemy raport "Zjawisko dziadurzenia z perspektywy osób starszych", który powstał w ramach projektu badawczego realizowaneg w projekcie "Twoje słowa. Moja Godność".

Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca problemem komunikacji protekcjonalnej z osobami starszymi zajmuje się od 2019 roku. W 2020 roku rozpoczęliśmy pierwszy w Polsce, pilotażowy projekt edukacyjny przeciwdziałania zjawisku dziadurzenia. Spotykaliśmy się z różnymi reakcjami, ale większość naszych rozmówców z młodszych pokoleń próbowała zjawisko dziadurzenia bagatelizować twierdząc, że to „wydumany problem” albo, że jest to jakiś nowy przejaw ideologicznie motywowanej „poprawności językowej”.

Bo też ci, którzy w kontaktach z osobami starszymi dziadurzą, najczęściej nie zdają sobie sprawy, że zachowują się niewłaściwie. Cóż w tym złego – twierdzą – że widząc, jak osiemdziesięcioletnia sąsiadka z trudem wnosi po schodach ciężką torbę z zakupami, powiemy „niech babcia da tę torbę, ja ją zaniosę”.

Przykłady podobnych zachowań można by mnożyć. Bo też – co potwierdziło nasze pierwsze badanie przeprowadzone w 2021 i 2022 roku – dziadurzenie jest zjawiskiem powszechnym.

Dlatego tak ważny jest ten raport – bo pokazuje on problem dziadurzenia z perspektywy osób starszych. Uświadamia, jak dalece osoby starsze nie akceptują takiej protekcjonalnej komunikacji i z jak bardzo negatywnymi emocjami ją przyjmują. Ten raport to głos starszych pokoleń adresowany do młodszych z mocnym przesłaniem: „Nie dziadurzcie!
Mamy nadzieję, że przyczyni się on do zmiany postaw wobec osób starszych i sprawi, że dziadurzenie – tak dzisiaj powszechne – stanie się zachowaniem marginalnym i społecznie nieakceptowalnym.

Raport jest zwieńczeniem bardzo szerokich i pogłębionych badań, jakie zrealizowaliśmy w ramach projektu „Twoje słowa. Moja godność”. Ich przeprowadzenie nie byłoby możliwe bez wsparcia eksperckiego i społecznego – wolotariuszek i wolontariuszy oraz współpracujących z nami organizacji partnerskich, których listę zamieściliśmy na czwartej stronie okładki.
Wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie raportu składamy podziękowania.

Projekt badawczy został zrealizowany w ramach projektu „Twoje słowa. Moja godność” sfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny przez Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Pocztówka”

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-04-10 15:03:19przez:
Opublikowano:2024-04-10 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający:
Odwiedziny:1621

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.