Światowy Dzień Praw Osób Starszych

W Światowym Dniu Praw Osób Starszych obchodzonym 15 czerwca, ustanowionym z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Zapobiegania Przemocy wobec Osób Starszych i Światowej Organizacji Zdrowia warto przypomnieć, że dziadurzenia doświadcza prawie 40% osób w wieku 60+ w relacjach rodzinnych i instytucjonalnych (badania Stowarzyszenia Forum 4 Czerwca przeprowadzone w 2021 i 2022 roku)
  • narusza jedno z podstawowych praw człowieka, jakim jest prawo do godności
  • osoby starsze systematycznie doświadczające szybciej rezygnują z aktywności społecznej, mają niższą samoocenę, gorzej przebiegają u nich procesy poznawcze i czują się obywatelami drugiej kategorii, ludźmi pozbawionymi podmiotowości

Szanujmy godność osób starszych

Nie dziadurzmy!

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-11-05 17:48:09przez:
Opublikowano:2023-06-15 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający:
Odwiedziny:1188

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.