Deklaracja przystąpienia do sieci wspierającej kampanię społeczną "Twoje słowa. Moja godność"

W ramach przeciwdziałającej dziadurzeniu kampanii społecznej pod hasłem „Twoje słowa. Moja godność” organizujemy sieć lokalnych instytucji, organizacji i osób wspomagających nas w promocji postaw i zachowań przeciwdziałających używaniu wobec osób starszych dyskryminującego języka jakim jest dziadurzenie. Tworzenie sieci jest częścią kampanii społecznej polegającą m.in. na prowadzeniu rozmów, omawianiu zjawiska dyskryminujacego języka przez ambasadorki i ambasadora kampanii. Ta forma dotarcia do społeczności lokalnej kazała się być bardzo skuteczna. Słowo dziadurzenie (gerontomowa) i kryjące się za nim zjawisko staje się być zrozumiałe dla coraz większej liczby mieszkańców siedmiu gmin, na terenie których realizowany jest nasz projekt.

Zaproszenia do udziału w sieci przyjomowane były z wyrażanym zaciekawieniem, życzliwością i chęcia wsparcia. Zaproszenie jest otwarte dla wszystkich, którzy zechcą wesprzeć nasze działania na rzecz godności osób starszych. Łącznie do naszej sieci przystąpiło 78 instytucji, organizacji i osób, którzy podpisali deklarację następujacej treści:

„W przekonaniu, iż używany wobec osób starszych dyskryminujący język – dziadurzenie (gerontomowa) - przyczynia się do obniżenia ich samooceny, sprzyja rezygnacji ze społecznej aktywności i pozbawia osoby starsze podmiotowości; uznając godność jako jedno z podstawowych praw człowieka i przeciwstawiając się dyskryminacji w jakiejkolwiek formie; przystępujemy do kampanii TWOJE SŁOWA. MOJA GODNOŚĆ, której celem jest przeciwdziałanie używaniu dziadurzenia wobec osób starszych.

Deklarujemy wsparcie dla podejmowanych w naszej społeczności lokalnej wszelkich działań edukacyjnych, informacyjnych i aktywizujących, które służyć będą realizacji tego celu”.

Sygnatariusze deklaracji w:

 1. Uniejowie
 • Małgorzata Komajda - Starosta Poddębicki
 • Mirosław Madejski – Wiceburmistrz Uniejowa
 • Beata Szymczak – Dyrektorka Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie
 • Robert Palka - Dyrektor MGOK Uniejów
 • Karolina Michalak - w imieniu Kierowniczki Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uniejowie
 • Emilia Straszewska - Kierowniczka Uzdrowisko Uniejów Park
 • Piotr Woźniak - Prezes Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni
 • Urszula Urbaniak - Prezeska Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa
 • Anna Włodarska - Sekretarz Zarządu Uniejowski Uniwersytet III Wieku w Uniejowie
 • Gabryś Wagner - Właściciel Restauracji "Wabik" w Zieleniu
 • Ksiądz Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz
 • Joanna Wicherkiewicz Wiersze - poetka
 • Jarosław Klonowski - literat, satyryk
 1. Drzewicy
 • Janusz Reszelewski Burmistrz Drzewicy
 • Dominik Niemirski Wiceburmistrz Drzewicy i Prezes Drzewickiego Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń"
 • Janina Iwona Rosłaniec Dyrektorka Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy
 • Paulina Wołynkiewicz Kierowniczka Dziennego Domu "Senior+" w Drzewicy
 • Agnieszka Brola Dyrektorka Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy
 • Paweł Wójcik w imieniu NZOZ Przychodnia Rodzinna DomMed Jelnia
 • Irena Kwiecień Prezeska Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Drzewicy
 • Edyta Bartos Minkina Prezeska Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy
 • Edyta Kowalska Kierowniczka Rejonowej Przychodni Zdrowia w Drzewicy
 • Maria Madej – aktywistka Klubu Seniora w Drzewicy.
 1. Inowłodzu
 • Bogdan Kącki Wójt Gmina Inowłódz
 • Renata Dąbrowicz Sekretarz Gminy Inowłódz
 • Robert Pawłowski Przewodniczący Rada Gminy Inowłódz
 • Monika Matusiak Dyrektorka Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu Zamek Kazimierza Wielkiego
 • Iwona Szczepańska Dyrektorka Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Waldemar Wendrowski Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu-Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
 • Edyta Wawrzyniak Fundacja Proem Zako w Zakościelu
 • Barbara Opacka Prezeska Powiatowego Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim koło Inowłódz
 • Jolanta Łon Dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej im.Juliana Tuwima w Inowłodzu
 • Lidia Kacprzak Sołtys Inowłodza
 • Prezes Zarząd Oddziału Gminnego TPD w Inowłodzu Ewa Korzeniewska
 • Maria Szczygieł Prezeska Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim
 • Jerzy Szymański Prezes Stowarzyszenia Linia Pilicy
 • Krystyna Paprota Członkini Zarządu PSERiI koło Inowłódz
 • Randia Filutowska Galeria Czarna Kura
 • Piotr Pastusiak Kasztelan Zamku Kazimierza Wielkiego Inowłodzu
 • Iwona Zielińska-Zamora Stowarzyszenie Gloria Culturae
 • Bożena Markiewicz Radio FAMA Tomaszów
 1. Opocznie
 1. Łasku
 • Teresa Wesołowska Wicestarosta Łaski
 • Gabriel Szkudlarek Burmistrz Łasku
 • Magdalena Kelnerowska Dyrektorka Łaskiego Domu Kultury
 • Aleksandra Tarnowska Prezeska Zarządu Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 1. Żarnowie
 • dr Krzysztof Błażej Nawrocki Wójt Gminy Żarnów
 • Barbara Goworek Wójt Gminy Białaczów
 • Elżbieta Lasota Przewodnicząca Rady Gminy Białaczów
 • Małgorzata Pietruszka Kirowniczka Gminnnego Osrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie
 • Barbara Kantor Dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie
 • Ewa Borończuk Kierowniczka Biblioteki Publicznej w Żarnowie
 • Bożena Kołtunowska Dyrektorka Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym
 • Renata Konecka Dyrektorka Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach
 • Magdalena Pytlos Kierowniczka Domu Dziennego Pobytu Senior Wigor w Miedznej Drewnianej
 • Marta Sroczyńska Koordynatorka Dziennego Domu "Senior+ w Przyłeku
 • Anna Kowalska-Jakóbczyk Kierowniczka Domu Dziennego Pobytu Senior Wigor w Niemojowicach
 • mieszkańcy Żarnowa
 1. Łowiczu
 • Bogusław Bończak Zastępca Burmistrza Łowicza
 • Maria Więckowska Sekretarz Miasta
 • Izabella Klimkiewicz w imieniu Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu
 • Agnieszka Ruta-Kmińska i Agnieszka Pawłowska-Kalinowska w imieniu II LO im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
 • Magdalena Pakulska Dyrektorka Miejskiej Biblioteki im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu
 • Urszula Marszałek Dyrektorka Środowiskowego Domu Samopomocy w Łowiczu
 • Renata Frączek Dyrektorka Powiatowej Biblioteki Piblicznej w Łowiczu
 • Anna Bieguszewska Przewodnicząca Klubu Seniora "Radość"
 • Mariusz Siewiera Prezes Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Krystian Cipiński Prezes Stowarzyszenia "Łączy nas Łowicz"

 

Działanie realizowane w ramach projektu "Język wobec starości, szacunek w praktyce" z dotacji Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG przez Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-11-03 12:44:47przez:
Opublikowano:2022-11-03 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający:
Odwiedziny:1508

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.