Zaradni Seniorzy

Zaradni Seniorzy

Rozpoczynamy realizację projektu „Zaradni Seniorzy” w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2017 – ASOS 2014-2020. Projekt realizowany będzie od 15 marca do 31 października 2017 r. w 6 miejscowościach województwa łódzkiego we współpracy z:

  • Klubem Seniora „Radość” w Łowiczu,
  • Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Uniejowie,
  • Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Opocznie,
  • Centrum Aktywności Seniora w Drzewicy,
  • Klubem Aktywnego Seniora w Inowłodzu,
  • Klubem Seniora w Sędziejowicach.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zwiększenie efektywności funkcjonowania w życiu społecznym, zwłaszcza w zakresie radzenia sobie ze sprawami prowadzonymi przez urzędy i sądy u osób w wieku 60+ poprzez organizację wykładów i warsztatów interaktywnych dotyczących prawa,komunikacji społecznej i poprawiającego funkcjonowanie intelektualne zdrowego trybu życia.