„Pakiet dla społecznych rakiet”

„Pakiet dla społecznych rakiet”

„Pakiet dla społecznych rakiet” organizowany w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum Klucz” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach projektu Forum 4 Czerwca otrzymało wsparcie na wykonanie logo i strony www. Projekt realizowany w okresie od lipca 2016 – stycznia 2017.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.