Magdalena Małgorzata Skrzydlewska

Sekretarz

Specjalistka w zakresie komunikacji społecznej, trenerka, działaczka, animatorka społeczna.

Od 7 lat współpracuje z podmiotami ekonomii społecznej (w tym z organizacjami, których podopiecznymi są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz seniorzy) w zakresie: przygotowywania wniosków, planowania, wdrażania i oceny biznesplanów, organizacji wolontariatu, prowadzenia szkoleń, doradztwa i coachingu.

Profile details