Jerzy Kowalczyk
Profiles

Jerzy Kowalczyk

Magister inżynier, absolwent Politechniki Warszawskiej. Prowadzi działalność gospodarczą.