Zaradni Seniorzy – planowane działania
Project

Zaradni Seniorzy – planowane działania

W ramach projektu „Zaradni Seniorzy” planowane są wykłady i warsztaty z następujących tematów: „Dostępny urząd i sąd dla każdego obywatela”. „Dziedziczenie – warto pomyśleć wcześniej, bo to ważna decyzja”. „Jak nie dać się oszukać metodą na wnuczka, czyli co każdy obywatel powinien wiedzieć?”. „Skuteczna komunikacja „w mowie i piśmie”. „Energetyczna dieta seniora”. Zajęcia prowadzić będą:...

Zaradni Seniorzy
Project

Zaradni Seniorzy

Rozpoczynamy realizację projektu „Zaradni Seniorzy” w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2017 – ASOS 2014-2020. Projekt realizowany będzie od 15 marca do 31 października 2017 r. w 6 miejscowościach województwa łódzkiego we współpracy z: Klubem Seniora „Radość” w Łowiczu, Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Uniejowie, Uniwersytetem Trzeciego Wieku w...

„Pakiet dla społecznych rakiet”
Project

„Pakiet dla społecznych rakiet”

„Pakiet dla społecznych rakiet” organizowany w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum Klucz” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach projektu Forum 4 Czerwca otrzymało...